Vad mandatperioden gör med fullmäktigeledamoten: Stärks politiskt självförtroende eller blir man desillusionerad?

  • Gissur Ó Erlingsson Centrum för kommunstrategiska studier, ISAK, Linköpings universitet
  • Richard Öhrvall Avdelningen för statsvetenskap, IEI, Linköpings universitet och Institutet för Näringslivsforskning, IFN, Stockholm

Abstract

Abstrakt saknas

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-21
Sektion
Artiklar