Ricoeurs kritiska hermeneutik vid empiriska studier

  • Silwa Claesson
  • Henrik Hallström
  • Wilhelm Kardemark
  • Signild Risenfors

Abstract

I artikeln lyfts frågan om tolkningens roll i pedagogisk och didaktisk forskning och specifikt prövas Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik i vid empiriska studier. Ricoeurfilosofiska projekt handlar framför allt en kommunikation, där han bygger broar mellan det som kan förefalla vara motsägelsefulla ståndpunkter. I artikeln belyses några möjligheter som kan erbjudas forskare med empiriska data inom ramen för denna inriktning. Mer specifikt prövas här först möjligheten att använda begreppet tid så som Ricoeur framställer det, därefter tolkning där spän-ningsfält mellan att förklara och att förstå står i centrum samt, slutligen några frågeställningar runt transkription av inspelade dialoger. Artikelförfattarna kommer till slutsatsen att kritisk hermeneutik kan lämpa sig väl för praxisnära pedagogisk och didaktisk forskning och att det kritiska hermeneutiska förhållningssättet i många fall kan utgöra en god grund för förståelse och förklaring av fenomen i skolans komplexa och motsägelsefulla värld. Författarna menar också att kritisk hermeneutik öppnar för en reflektiv hållning i relation till empiriska data. Slutligen hävdas att tolkningsprocessen kan och bör uttryckas explicit vid empiriska studier.

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografier

Silwa Claesson
1.Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.2.Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad.3.Avdelningen för humaniora och genusvetenskap, Karlstads universitet.4.Institutionen för individ och samhälle, Högskolan väst.
Henrik Hallström
Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad.
Wilhelm Kardemark
Avdelningen för humaniora och genusvetenskap, Karlstads universitet.
Signild Risenfors
Institutionen för individ och samhälle, Högskolan väst.
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar