Läsande och skrivande som tolkning och förståelse. Skriftspråk som meningsskapande literacypraxis

  • Catarina Schmid
  • Bernt Gustavsson

Abstract

Dagligen tar vi alla del av nya litterata utmaningar oavsett om vi är ett barn som klottrar för att namnge en teckning eller använder tangentbordet för att se klippet på YouTube, två akademiker som försöker skriva en artikel om literacy, en medieanalytiker som försöker dekonstruera budskapet i en reklamfilm, en taxi-chaufför som kör en ny rutt genom att läsa stadskartan eller en läsare som försöker förstå innehållet i den här artikeln. Shirley Brice Heaths nu klassiska studie från 1983 visar inte bara på olika språkliga och kulturella skillnader mellan grupper i relation till klass och etnicitet, den inbegriper också ett samhälle i förändring med effekter på regional och lokal nivå.

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografier

Catarina Schmid
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskapÖrebro universitet
Bernt Gustavsson
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskapÖrebro universitet
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar