Affektive tilstander; bevegelser i kropp og boks

  • Ann Merete Ottestad
  • Nina Rossholt

Abstract

I artikkelen retter vi kritiske blikk på kategorien barn som ofte brukes innenfor barndoms- og barnehageforskning. Det stilles få spørsmål til barn som kategori, utover visjoner om et autonomt, universelt og lærende barn (Taylor & Blaise, 2014). Vi flytter fokus fra et individuelt «naturgitt» barn, til å eksperimentere med analyser som ser kropp/ bevegelse/ materialitet som noe mer enn den humane kroppen. For Deleuze kan en kropp være alt; det kan være et dyr, en kropp med toner, en hjerne, eller en ide; den kan være en lingvistisk, sosial kropp, og en kollektiv kropp (Deleuze, 1988, s.127). Ved hjelp av begrepene affektive tilstander, tilblivelse og øyeblikk/hendelser analyserer vi fire digitaliserte fotoer. Vi installerer oss med og i fotoer der post - antroposentriske perspektiver åpner for å de-sentrere øyet og øret som informasjonskanaler.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2015-06-16
Sektion
Artiklar