Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan - aspekter av en förändrad lärarprofession

  • Annica Löfdahl

Abstract

Artikeln utgör en del av ett projekt som studerar den förändrade lärarprofessionen i förskolan genom arbetet med systematiskt dokumenterat kvalitetsarbete. Syftet är att skapa kunskap om förskollärares olika professionella strategier för att hantera olika relationer mellan förskollärare och föräldrar samt hur detta i sin tur kan bidra till en förändrad lärarprofession. Lärar-förälder relationen analyseras specifikt, dels via innehåll, form och betydelse av veckobrev till föräldrar, dels i relation till hur förskollärarna resonerar när de arbetar med sin årliga kvalitetsredovisning (KR) samt innehållet i den slutliga KR. Analysen grundas i en syn på utbildningspolicy som någonting lärare måste handskas med och lösa i den lokala kontexten, liksom teorier om lärarprofession och lärarprofessionalism. Resultaten visar att lärarna utvecklar professionella strategier och specifika lärar-förälder relationer. Resultaten diskuteras i termer av bidrag till hur en såväl förändrad som eventuellt förstenad lärarprofession i förskolan tar form.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2015-08-24
Sektion
Tema: Bedömning och dokumentation