Lärares förväntningar på yrket – bilder av handlingsfrihet 1993 – 2013

  • Ulla Karin Nordänger
  • Per Lindqvist

Abstract

I artikeln beskrivs en grupp lärares utsagor om förväntningar på yrket 1993 – 2013. Utsagorna relateras till övergripande analyser av relationen mellan lärares professionella diskretion och förändringen av lärararbetets styrning under samma period. Vi frågar oss om man kan se tecken på att lärarna i studien upplever att frihetsgraderna för yrkesutövningen ökat, minskat eller tagit sig andra uttryck över tid? I resultaten tonar en generell bild av ett yrke med en väsentligt minskad grad av professionell diskretion fram, men resul­ taten indikerar samtidigt att denna bild måste nyanseras. En grupp av de fortsatt verksamma lärarna menar att handlingsfriheten bibehållits eller t o m ökat. Beskrivningar tyder på att det nya frirummet innebär en förskjutning av det professionella objektet i linje med den nya styrningen och att en ny typ av professionell identitet utvecklas. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-08-29
Sektion
Tema: Högre utbildning och professionell verksamhet