Professionalisering och reflekterad praktik inom högre konstnärlig utbildning

  • Tarja Karlsson Häikiö
  • Bengt Olsson

Abstract

Forskningsprojektet Bedömning av högre konstnärlig utbildning genom­ fördes som en delstudie om bedömning av lärande i högre konstnärlig utbild­ ning vid Göteborgs universitet. I artikeln presenteras resultat från fallstudier i konsthantverk, design och musikutbildning (kammarmusik, kyrkomusik och piano) på en högre konstnärlig utbildningsnivå, samt från musik (sång) och bild i lärarutbildningen. Ett övergripande syfte med forskningsprojektet var att undersöka användningen av bedömningskriterier i undervisnings­ situationer i högre konstnärlig utbildning. Ytterligare syften var att analysera bedömningskriterier i praktiken genom att undersöka hur bedömning kom­ municeras i handledning, undervisning och examination av studenter. Syftet var att därmed bidra till skapandet av en gemensam begreppsbildning i samband med bedömning av konstnärlig undervisningspraktik. Delstudiens teoriingång har sin grund i begreppet praktisk kunskap. Metoden är inspi­ rerad av learning studies, då lärardeltagande ingick i forskningsprojektet som en professionsutveckling.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-08-29
Sektion
Tema: Högre utbildning och professionell verksamhet