Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet

Författare

  • Annika Karlsson
  • Pia Nygård Larsson
  • Anders Jakobsson

Abstract

Denna studie avser att bidra till att öka kunskapen om språkets betydelse för lärande genom att analysera språkanvändning i autentiska situationer i naturorienterande undervisning i ett flerspråkigt klassrum på mellanstadiet. Studien beskriver hur nyanlända elever använder sina språkliga resurser genom att kodväxla mellan första- och andraspråk i växelverkan mellan en vardaglig diskurs och mer vetenskapliga diskurser som elever möter i under- visningssammanhang. Elevernas språkliga rörelse mellan och inom de olika diskurserna analyseras genom att tydliggöra de samtal eleverna för i kommu- nikativa undervisningssituationer. Resultatet pekar på att elevernas använd- ning av både första- och andraspråk som en resurs i undervisningen ökar deras diskursiva rörlighet vilket i sin tur kan ha en avgörande betydelse för deras språkutveckling och lärande inom ämnesområdet. 

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-06

Nummer

Sektion

Artiklar