Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en förskola och vidare till konsthallens ateljé

  • Anne-Li Lindgren
  • Wilhelmina van Vulpen

Abstract

Den här artikeln handlar om förskolebarn, konstpedagogik, materialitet och filosoferna Gilles Deleuze (1925-1995) och Felix Guattari (1930-1992). Mer precist vill vi, med hjälp av tre huvudbegrepp (assemblage, rhizom och nomadologi) hämtade från nyss nämnda filosofer, analysera fram vad materialitet och rum kan ha för betydelse i en förskoleklass möte med en konstutställning. I mötet är många mänskliga och icke-mänskliga kroppar inblandade. Vi söker svar på frågor om hur estetisk gestaltning (konst) och estetiska relationer (materialitet) kan förbinda mänskliga kroppar, materia- litet och rum. Vi riktar ett särskilt fokus mot just barns inblandning i hur mänskligt-materiella relationer skapas i en konsthalls och en förskolas rum. Analysen visar hur rum för konst (gestaltning) och rum för estetiska rela- tioner (materialitet) samskapas i och via mötet med en kanin av plast; hur de konst-estetiskt-materiella relationer som samskapas i mötet med kaninen förbinder olika rum, kroppar och materialiteter med varandra. Genom att följa en kanin framträder oväntade detaljer som viktiga, liksom hur olika förståelser av estetik kan sätta en analys i rörelse. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-01-06
Sektion
Artiklar