El Sistema – musiklärare i en spänningsfylld modell för socialt inkluderande pedagogik

  • Eva SÆther
  • Åsa Bergman
  • Monica Lindgren

Abstract

När musikverksamheten El Sistema rotar sig i Sverige sätts musiklärares arbetsvillkor och musikämnets plats i utbildningslandskapet i nytt ljus. I denna studie undersöks hur musiklärare i Göteborg och Malmö navigerar i El Sistema som undervisningsmiljö, med avseende på agency, enkulturation och demokrati. Studien bygger på empiriska data från El Sistemas etablering i Göteborg och Malmö. Med hjälp av fältarbeten i mångkulturella miljöer avtäcks en kulturskola med inkluderande ambitioner, en skola med stor plats för estetisk verksamhet, och ett utmanande arbetssätt i förhållande till rådande normer. Resultatet visar ett svenskt musikutbildningslandskap i omvandling.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-10-03
Sektion
Artiklar