Lärande genom demokratiska önskemål – pastoral omsorg i fritidshem

Författare

  • Linnéa Holmberg

Abstract

Artikeln problematiserar hur demokrati används som metod för att produ- cera specifika medborgarsubjekt i fritidshemmets utbildningsverksamhet. Avgränsade situationer i form av fritidshemsråd studeras med fokus på hur olika nyanser av inflytande iscensätts av de barn och den personal som deltar och hur detta görs genom bemötande av idéer om expertis och likvärdighet. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter hämtas från ett diskurs- analytiskt perspektiv på styrning genom pastoral makt (Foucault, 1983; Smith, 2014) och med vars hjälp analytiskt intresse riktas mot hur statliga fostransambitioner uttrycks, hanteras och balanseras i relation till elevinfly- tande i den språkliga aktivitet som pågår i råden. Genom empiriska exem- pel problematiserar och synliggör studien hur demokrati – genom pastorala omsorgstekniker och via olika nyanser av elevinflytande – blir en form av styr- ning och produktion av medborgarsubjekt med vissa önskvärda egenskaper. 

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2017-10-03

Nummer

Sektion

Artiklar