Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklass

  • Tarja Alatalo

Abstract

I denna studie undersöks två lärarkategoriers, förskollärares och lärares, upp- fattningar om undervisning och lärande i förskoleklassen, mötet mellan de båda lärargrupperna samt deras uppfattningar om en obligatorisk förskole- klass med en tydligare skolförberedande roll. Studien är genomförd utifrån sociokulturell teori och diskuterar möjligheter som studiens resultat öppnar för vad gäller utvecklandet av förskoleklassens pedagogik i enlighet med önskade intentioner. Resultatet visar att samverkan mellan förskollärare och lärare med bakgrund i de olika praktikgemenskaperna kan vara av betydelse för utvecklandet av förskoleklassens skolförberedande pedagogik. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-10-03
Sektion
Artiklar