Hållbarhetspedagogik för finländska barnträdgårdslärarstudenter: Från begrepp till engagemang

Författare

  • Lili-Ann Marléne Wolff Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
  • Ann-Christin Furu Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten

Abstract

De nationella styrdokumenten för småbarnspedagogik och förskoleundervisningi Finland betonar hållbarhet. Barnträdgårdslärare2 är i en nyckelposition när det gäller förverkligandet av styrdokumentens visioner. Likväl är forskningen om hållbarhetspedagogik när det gäller barn under skolåldern och barnträdgårdslärarutbildningen begränsad. Syftet med denna studie är att utforska hur temat hållbarhet kan utformas inom barnträdgårdslärarutbildningen för att befrämja ett lärande som ger blivande barnträdgårdslärare beredskap att implementera hållbarhetstemat i sitt arbete. Studien förverkligades enligt mixed methods i två steg. I delstudie 1 fokuseras studenternas förståelse av begreppet hållbar utveckling och i delstudie 2 riktas uppmärksamhet mot studenternas lärandeprocess. Resultaten visar att det finns stora variationer i studenternas förståelse av begreppet hållbar utveckling och att förståelsen är begränsad. Likaså pekar resultaten på att förståelsen för hållbarhetsfrågor befrämjas av ett kroppsligt och praxisorienterat kollaborativt lärande, som väcker studenternas personliga engagemang.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2019-04-01