Detta temanummer handlar om teoretisk och empirisk forskning som rör miljö- och hållbarhetsfrågor och visar på olika pedagogiska ansatser som synliggör globala hållbarhetsfrågors komplexitet och pluralism.

Publicerad: 2018-07-04