På tal om normer, identiteter och små mymlor som ska ledas

En essä med inslag av filosofi, (special)pedagogik och didaktik

  • Linda Palla Malmö universitet
Nyckelord: essä, identitet, normer, normalitet, avvikelse, utanförskap, pedagogik, specialpedagogik, didaktik, filosofi, läroplan, förskola, styrning

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2020-04-24