Skolan som tanke- och praktikvärld.

Mary Douglas teori om hur institutioner tänker

  • Mats Trondman Linnéuniversitetet
  • Ulrika Winerdal
Nyckelord: Mary Douglas, theory of institution, theory construction, school institution, Thought world

Abstract

Essäns syfte är närläsa antropologen Mary Douglas föreläsningsserie How Institutions Think (1986) och konstruera en teori om hur just institutioner "tänker" så att den kan inspirera till forskning om skolan som en tanke- och praktikvärld. Så vad är, menar Douglas, en institution? Vad betyder det att den "tänker"? Hur går det till? Och vad avses med sådant som "tankevärld" och "tankestil"? Vilka kan vara mer eller mindre starka och svaga, försvarbara och föränderliga? Därtill: varför bör forskning om utbildning och skola inspireras en teori om hur institutioner tänker? 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2019-12-17