Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?

  • Margareta Serder Malmö universitet
  • Martin Malmström Lunds universitet
Nyckelord: praktiknära forskning, evidens, aktionsforskning

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografier

Margareta Serder, Malmö universitet

Universitetslektor i utbildningsvetenskap vid fakulteten Lärande och samhälle. 

Martin Malmström, Lunds universitet

Universitetslektor vid Institutionen för utbildningsvetenskap

Publicerad
2020-04-24