Organiserade partnerskap i lärarutbildning lägger grunden för praktiknära forskning

Författare

  • Maria Jarl University of Gothenburg
  • Magdalena Taube Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs25.04.07

Nyckelord:

Praktiknära forskning, partnerskap

Abstract

Tidigare artiklar i debatten om praktiknära forskning har uppmärksammat den nationella försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning, ULF. Vi menar att bilden av ULF i tidigare artiklar är för snäv. Det primära syftet är inte praktiknära forskning i sig, utan att utveckla och pröva former för samverkan kring praktiknära forskning mellan lärosäte och skolhuvudmän, inom ramen för samarbetsavtal, så kallade ULF-avtal. I artikeln diskuteras ULF-avtalens centrala funktion med utgångspunkt i forskningen om partnerskap i lärarutbildning. Vi ger exempel från ULF-arbetet vid Göteborgs universitet, ett av fyra universitet som ansvarar för ULF på regeringens uppdrag. Vi argumenterar för att det saknas grund för farhågan att den praktiknära forskningen ensidigt skulle fokusera på metoder som fungerar eller att det skulle vara ett problem att andra än lärarna är med och definierar vad som är praktiknära, vilket har framkommit i tidigare artiklar.

 

 

Metrics

Metrics Loading ...

Författarbiografi

Magdalena Taube, Göteborgs universitet

Magdalena Taube, Med dr, docent

Institutionen för medicin

Wallenberglaboratoriet

Bruna stråket 16

413 45 Göteborg 

Tel. +46 (0)76 844 4020

E-post: magdalena.taube@gu.se

Samt 

Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) 

Göteborgs universitet

Box 135, 405 30 Göteborg 

 

Downloads

Publicerad

2020-12-16