Samverkansprocessens problematik i den praktiknära forskningen

Författare

  • Ulf Blossing Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs25.04.08

Nyckelord:

praktikgemenskap, samverkan, identitet, erfarenhet

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Publicerad

2020-12-16