Praktiknära forskning - en evig fråga?

Författare

  • Karin Rönnerman University of Gothenburg

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs25.04.09

Nyckelord:

Debatt, praktiknära forskning

Abstract

Redaktionen för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige har bjudit in till en nationell debatt över temat Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång? Ett lovvärt initiativ där det i inledningen till debatten mycket riktigt anges att detta inte är en ny fråga för pedagogisk forskning i Sverige (Debatt, 2020). Dock har den under de senaste decennierna fått ny aktualitet genom reformer, betänkanden, utredningar, ny myndighet och en försöksverksamhet om modeller för samverkan, ULF. Jag har (tillsammans med andra) blivit inbjuden att kommentera de inlägg som publicerats, vilket jag tackar för.

 

 

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##

##submission.downloads##

Publicerad

2020-12-16