Jordbundna erfarenheter, kunskaper och kopplingar om väder och klimat

förskolan i Antropocen

Författare

  • Bodil Halvars Stockholms universitet
  • Emilie Moberg Stockholms universitet

Nyckelord:

Antropocen, förskola, terrestrial, natur-kultur, klimat

Abstract

Föreliggande studie har som syfte att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter som förskollärare lyfter fram i samtal kring förskolebarns utforskande av väder och klimat som naturvetenskapliga fenomen. Det empiriska materialet omfattas av deltagande observationer vid ett nätverksmöte med förskollärare som under läsåret 2020/2021 har temat väder och klimat. Med hjälp av begreppen ”terrestrial” och ”natur-kultur” hämtade från Donna Haraway och Bruno Latour görs analyser av förskollärarnas samtal. Studien visar att de kunskaper och erfarenheter som förskollärare lyfter fram som handlar om kroppsliga upplevelser av natur och väder, men även om en medvetenhet om och kunskap kring människans del i ekologin. Studien visar utöver detta vilka didaktiska frågor och överväganden som aktualiseras i förskollärares samtal om barns utforskande av väder och klimat
samt belyser frågan om att göra och synliggöra kopplingar kring naturvetenskapliga fenomen. I relation till tidigare forskning om didaktiska överväganden inom naturvetenskaplig undervisning i en antropocen tid problematiseras den polariserade frågan om att ”lära-om” kontra att ”lära-med” natur och väder i en förskolekontext.

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2022-11-01