Abduktiv analys i samverkansforskning – fokus på didaktiska modeller i förskola

Författare

  • Ann-Christine Vallberg Roth Malmö universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.04.09

Nyckelord:

Abduktiv analys, didaktiska modeller, förskola, samverkansforskning, undervisning

Abstract

Den abduktiva analysen som fokuseras i artikeln genomfördes mot bakgrund av samverkansforskning i två storskaliga forsknings- och utvecklingsprogram (FoU). Totalt genomfördes FoU-programmen i 18 kommuner/skolhuvudmän och i cirka 175 förskolor/avdel­ningar. Artikeln syftar till att bidra med kunskap om abduktiv analys i samverkansforskning med fokus på didaktiska modeller i förskola. I samverkansforskningen prövades abduktiv analys som metodologisk strategi för att kunna sluta sig till en nyanserad praktikteoretisk tolkning av vad som kunde känneteckna undervisning i förskola. Den abduktiva analysen utföll i didaktiska modeller som byggde på en robust teoretisk grund och empirisk bas, vilken bestod av cirka 3 700 dokument, cirka 145 filmtimmar och cirka 780 000 ord, där sammanlagt cirka 15 500 personer hade samtyckt att medverka. Det upprepade prövandet av abduktiv analys i två FoU-program stärkte trovärdighet, generaliserbarhet och användbarhet. Sammantaget utföll den abduktiva analysen i ”flerstämmig didaktisk modellering” som relaterades till demokrati i en klokare värld.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-01-09