Abduktion som alternativ i didaktisk forskning

Författare

  • Linda Wilhelmsson Mittuniversitetet, Institutionen för Utbildningsvetenskap
  • Ulla Damber Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.04.10

Nyckelord:

Abduktion, Didaktik, Metodologi, Giltighet, Nyttiggörande

Abstract

Syftet med artikeln är att belysa hur abduktion kan vara särskilt förtjänstfullt när forskningsintresset är didaktiskt. En av den didaktiska forskningens utmaningar är förutsättningar för vetenskaplig kunskapsproduktion som skapas i relationen mellan teori och praktikens skeenden. En särskild utmaning handlar om att tillgängliggöra didaktisk forskning för verksamma inom skolan och i den undervisning som bedrivs. Abduktion bidrar designmässigt till att reflektion över relationen mellan teori och praktik får en given plats i kunskapsproduktionen och att kunskapsbidraget kan formuleras som didaktiska modeller och begrepp som kan bidra i planering och analys av undervisning. I ett snabbt föränderligt samhälle ställs stora krav på att också utbildning och undervisning ständigt kan omprövas. De företeelser som studeras i undervisning är komplexa vilket skapar särskilda förutsättningar för hur de kan förstås och förklaras. Abduktion kan motverka entydiga förståelser och snäva förklaringsgrunder i forskning om undervisning genom att öppna för kontinuerlig utvärdering och utveckling. Ovanstående samband belyses genom illustrationer från två avhandlingar avseende forsknings-bakgrundens roll, urval och empiri, analysprocess, framställan i text och frågan om hur kunskapsbidrag kan gestalta sig. Diskussionen ägnas framför allt åt forskningens giltighet och tillgänglighet, och hur nyttiggörande av didaktisk forskning kan stärkas metodologiskt med hjälp av abduktion.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografi

Linda Wilhelmsson, Mittuniversitetet, Institutionen för Utbildningsvetenskap

Lektor i Pedagogoik

##submission.downloads##

Publicerad

2023-01-09