Berättelser i pedagogisk forskning

Författare

  • Marie Karlsson Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.01.01

Nyckelord:

Berättelser, erfarenhet, identitet, pedagogik

Abstract

Detta temanummer samlar pedagogisk forskning som på oliks sätt studerar berättelser och berättande. Med denna introduktion vill jag, förutom att presentera temanumrets fem bidrag, väcka intresse för berättelseforskning inom kunskapsområdet pedagogik då den möjliggör studier av pedagogiska processer som levd erfarenhet på ett sätt så få andra ansatser kan göra anspråk på (Clandinin & Rosiek, 2006). Texten inleds med en betraktelse över berättelseforskningens tänkbara bidrag inom pedagogik och följs sedan av en presentation av temanumrets fem bidrag. Därefter diskuterar jag, med utgångpunkt i bidragen, två mer generella teman inom berättelseforskning som handlar om relationen mellan berättelser och erfarenhet samt mellan berättande och identitet.

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2022-02-18