Lärares kompetensutveckling – behöver vi tänka nytt?

Författare

  • Glenn Hultman Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs28.03.07

Abstract

Forskare har påtalat behovet av longitudinella studier av utvecklingsinsatser men ett problem som inträffar när man enbart har möjlighet att delta i förändringen under kort tid är att projekt och satsningar som avbryts kort tid efter start innebär att vi saknar tillräcklig information om orsakerna till detta och vad som händer/inte händer efter ”projektslutet”. En uppföljning av olika satsningar och projekt efter att de avslutats skulle kunna ge intressant kunskap som komplettering till tidigare studier, ”vad händer sedan?”. Kan kommunerna rikta sitt intresse mot detta och kanske utnyttja de bland skolans personal som har olika former av vetenskaplig skolning (lektorer, förstelärare m fl) med tanke på det intresse som finns kring praktiknära forskning (gärna i samarbete med parter inom universiteten). Och ett sådant arbete skulle också kunna ge tankar kring hur vi utvecklar arbetet med lärares kompetensutveckling och lärande.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-04-25