Nr 45 (2020): HumaNetten Nr 45, hösten 2020

					Visa Nr 45 (2020): HumaNetten Nr 45, hösten 2020
Detta nummer av HumaNetten innehåller, utöver tre separata refereegranskade artiklar, två teman med externa redaktörer. Gudrun Svensson och Ann-Christin Torpsten står för Translanguaging and Disciplinary Language in the Individual, at School and in Society och Piia Posti och Peter Forsgren har sammanställt Småland och litteraturen. * = refereegranskad artikel
Publicerad: 2020-12-17

Helt nummer

Redaktörens förord

Småland och litteraturen