Tidplan för konferensvolymen för Svenskans beskrivning 39

2023-11-22

Tidplanen för publiceringen av konferensvolymen för Svenskans beskrivning 39 ser ut som följer:

  • 8 april 2024: Sista dag för inlämning av manus
  • 2 september 2024: Preliminärt besked om antagning
  • 1 december 2024: Sista dag för inlämning av reviderat manus
  • 7 januari 2025: Slutgiltigt besked om antagning
  • Maj 2025: Publicering