Mot hållbara samhällskonstruktioner i skolans läromedel? En diakron studie av texters skapande av aktörer och processer

Författare

  • Emilia Aldrin Högskolan i Halmstad

Abstract

Föredraget diskuterar hur läromedelstexter genom språkliga strategier bidrar till att skapa olika bilder av det svenska samhället. Läromedelstexter utgör en auktoritativ diskurs som kan ha stor påverkan på läsarens uppfattning om den sociala verkligheten (van Dijk 2015), särskilt när det gäller barn vars egna direkta erfarenheter av världen är begränsade (Weninger & Williams 2005). Därför blir det relevant att undersöka hur läromedel konstruerar den sociala omvärlden för de unga läsarna. I det här föredraget fokuserar jag på matematikläromedel, som i hög grad innehåller fiktiva karaktärer och narrativ, vilket skapar förutsättningar för progressiv design (Kress 2000). Jag har närstuderat en handfull svenska läromedel för matematik i grundskolans årskurs 4 och gör här nedslag i enskilda texter under en längre tidsperiod från 1920-tal till 2010-tal, för att kunna peka på trender och förändringar i de språkliga valen inom genren. Med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori (Fairclough 2003) och kritisk läromedelsanalys (Chisholm 2018) liksom den systemisk funktionella grammatikens begreppsapparat (Halliday 2004, Holmberg & Karlsson 2006) analyseras vilka processtyper som förekommer i texterna, i vilken mån olika processer knyts till olika aktörer i texterna (med fokus på sociala kategorier relaterade till genus, etnicitet och ålder) och hur detta bidrar till att över tid konstruera förändrade bilder av det svenska samhället.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15