”Så förra året” – en ohållbar konstruktion?

Författare

  • Linnéa Bäckström Avdelningen Lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad
  • Joel Olofsson Avdelningen Utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst

Abstract

Predikativ anger typiskt vad eller hurdan en referent är eller blir (SAG 1:211), och utgörs vanligtvis av en adjektivfras, som i (1a) eller nominalfras, som i (1b).

1a) Sol, sand och strandhäng är så härligt.

1b) Stefan är lärare.

 

I (1a) innehåller adjektivfrasen förstärkningsadverbet för att beskriva graden av härlighet (jfr Nilsson 2005:64). Bruket av fungerar bra eftersom egenskapen ’härlig’ är graderbar och kan uttryckas i större eller mindre mängd. Ett predikativ som utgörs av nominalfras saknar däremot denna semantiska egenskap och kan inte uttryckas med ett förstärkande (jfr *Stefan är så lärare).

Trots nämnda restriktioner förekommer nominala predikativ förstärkta av adverbet i en konstruktion som kan beskrivas [X är förra np], se (2).

 

  • Sol, sand och strandhäng är så förra året.
  1. Äta djur är så förra millenniet.

 

Konstruktionen har en särskild betydelse, nämligen att framställa subjektet som något gammalt eller omodernt (jfr Wee & Ying Ying 2008; Gonzálvez-García 2014; Sweep 2014). Under 2000-talets första decennier har konstruktionen ökat i frekvens i engelskt språkbruk, vilket Wee & Ying Yang (2008) förknippar med den snabba, digitala utveckling samhället präglas av. Ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv presenterar vi en korpusundersökning baserad på blogg- och twittertexter. Preliminära resultat visar att konstruktionen visserligen fått fäste i svenskan, men att den troligen redan har peakat – att den redan är så förra året.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15