Innovativ INTERPUNKTION ;-) – är det hållbar svenska?????

Författare

  • Theres Bellander Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Abstract

I ett material av autentiska elevtexter tänkta att användas som exempel i en lärobok för blivande mellanstadielärare har en uppsjö av exempel på avvikande interpunktion upptäckts. Exempelvis förekommer det att mellanstadieeleverna använder versaler för att FRAMHÄVA ord, fraser och meningar, att de med flera skiljetecken i rad förstärker språkhandlingar!!!!!!! samt att de med bildikoner av typen smajlisar, :-) och emojisar J visualiserar attityder till företeelser och ting. Mot bakgrund av det moderna textsamhällets utveckling är intresset för forskning om text och skrivande stort. Forskning om just interpunktion är dock ännu begränsad såväl nationellt som internationellt (Dahl 2015).  Den här studien syftar till att undersöka förekomst av och funktion hos så kallad innovativ interpunktion, d.v.s. sådan interpunktion som sticker ut som avvikande från konventionella skrivregler (Dahl 2015). Specifikt identifieras och studeras innovativ interpunktion i ett omfattande material av elevtexter skrivna inom det nationella provet i svenska i åk 3 och 6. Studien utgår från en funktionell syn på språk (Halliday 1978) där skrivande ses som deltagande i olika sociala handlingar. För kvantitativa analyser av förekomst av innovativ interpunktion tillämpas riktade korpussökningar och kodad kategorisering. Verktyg från den systemiskt funktionell lingvistiken (SFL) (Holmberg och Karlsson 2006) används för kvalitativa beskrivningar av funktioner. 

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15