Vi drar hållbarhetskortet. Om ett konstruktionsberoende sammansättningsled i svenskan

Författare

  • Kristian Blensenius Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  • Emma Sköldberg Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Abstract

Föredragets titel innehåller en särskild typ av sammansättning, som vi benämner x-kortet. När ett företag drar hållbarhetskortet lyfter det kanske fram sitt hållbara arbete på miljö- eller samhällsområdet. Men detta är inte den enda möjliga betydelsen av hållbarhetskortet. I ett annat sammanhang kan sammansättningen användas i ett försök att vända diskussionen: om någon berättar om alla nya prylar den tänker dras hållbarhetskortet av den som ifrågasätter den rådande konsumtionshetsen i samhället.

X-kortet uppträder nu med fler förled. Vanliga sammansättningar är rasistkortet, kvinnokortet och martyrkortet, men vi finner en hög grad av variation i moderna texter. Till de mer kreativa sammansättningarna hör en-jag-känner-drabbades-minsann-kortet och berätta-om-specifika-starka-berättelser-ur-verkligheten-kortet.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL 2015) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO 2021) innehåller tillsammans ett 30-tal substantiviska slutled, bl.a. -bo, -makare och -åring. Inget av dessa uppvisar emellertid de speciella egenskaper som karakteriserar -kortet, t.ex. att förekomma i kollokationer med vissa verb (t.ex. dra, spela och visa upp), att uppvisa högst varierande betydelser tillsammans med dessa verb och att främst förekomma i bestämd form singular.

I föredraget presenterar vi en undersökning av konstruktionen <verb x-kortet> i svenskan, och vi vill besvara frågor som: Hur används <verb x-kortet>? Vad kan konstruktionen betyda och fylla för funktion, och hur ska man beskriva den i en ordbok?

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15