Jonas Hassen Khemiris stil

Författare

  • My Fagerstedt Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Abstract

Hur kan stilen hos en författare undersökas? Vilka metoder kan användas för att beskriva stil och vad är stil? Syftet i mitt pågående avhandlingsprojekt är att utifrån olika metoder undersöka och beskriva stilen i Jonas Hassen Khemiris författarskap. Khemiris sociala och moraliska engagemang har ofta uppmärksammats, men en samlad bild av hans stil saknas alltjämt. Tidigare studier av Khemiri är baserade på enstaka eller ett fåtal texter och har främst ett litteraturvetenskapligt eller tematiskt perspektiv. I detta projekt utgörs materialet av 34 texter (4 romaner, 13 noveller, 6 kåserier, 1 drama och 10 kulturtexter[1]) för att ge en heltäckande bild av stilen i Khemiris författarskap. Texterna undersöks utifrån flera olika perspektiv: karaktärernas värderingar och känslor (appraisal), berättarens position i relation till bland annat karaktärer och läsare (fokalisering, anföringsformer och dialogicitet) och hur Khemiri genom litterär gestaltning tecknar sina karaktärer. Detta innebär att både språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga metoder används i avhandlingen.

I denna presentation kommer jag att fokusera på en av Khemiris texter och illustrera hur analysmetoderna appraisal (Martin & White 2007) och anföringsformer (Leech & Short 2007) kommer att tillämpas i avhandlingen.

 

[1] Med kulturtexter avses texter som är publicerade på svenska tidningars kulturssidor.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15