Sva-lärare om explicit grammatikundervisning och intuitiva grammatikkunskaper

Författare

  • Julia Forsberg Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • Ghazaleh Vafaeian Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
  • Maria Lim Falk Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Abstract

Grammatikundervisningens nytta och positiva effekter för andraspråksinlärare är omdiskuterade. En central fråga rör huruvida explicit kunskap om grammatiska strukturer övergår till intuitiv, automatiserad kunskap. Resultat presenteras från en studie av sva-lärares syn på grammatikundervisning för nyanlända på Språkintroduktion, utifrån frågorna: Vilken typ av ståndpunkter aktualiseras, vilka gemensamma teman kan urskiljas och hur kan lärarnas syn på grammatikundervisning profileras? Materialet består av intervjuer med fyra lärare, 53–66 minuter långa. Analysmetoden är etnografisk och kan beskrivas som cyklisk genom dels öppen, dels fokuserad kodning. Ivaničs ramverk (2004) används för att beskriva och profilera lärarnas syn på grammatikundervisning och grammatisk kunskap.

Resultaten visar att samtliga lärare aktualiserar kopplingen mellan explicit grammatikundervisning och implicit grammatikkunskap hos eleverna, mer specifikt om undervisning i grammatiska strukturer möjliggör elevernas automatisering av dessa strukturer. Lärarna är, liksom forskningen, inte entydiga utan uttrycker synsätt som relateras till olika typer av formundervisning (focus on form, forms, meaning) och till forskningen kring implicit och explicit kunskap (Krashen 1985, Schmidt 1990, DeKeyser 2003).

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15