Trakasserier på twitter. Impoliteness i svenskspråkiga tweets som riktas till journalister

Författare

  • Linnea Gustafsson Ak. för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad
  • Oscar Björkenfeldt Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet

Abstract

En aspekt av social språklig hållbarhet som kommer fram i den allmänna samhällsdebatten är bemötandet i olika diskussionsfora på Internet. Under senare tid har vi märkt hur språket används för att polarisera såväl åsikter som samhället. En följd av den här förändringen är att hatfulla kommentarer och annat ofredande uttrycks alltmer direkt.

Den undersökning som kommer att presenteras har sitt upphov i dessa samhällsförändringar och handlar om hur hat uttrycks i den specifika kommunikationen med journalister på twitter. Grundmaterialet består av 5 955 tweets. Ur det här materialet har 555 tweets som upplevts ansiktshotande för mottagaren excerperats av två icke-lingvister. Därefter har tweetsen analyserats med utgångspunkt i Jonathan Culpepers impolitenessmodell (2011). I materialet ingår även de tweets som föregår det ansiktshotande påhoppet.

Den fråga som kommer att diskuteras i föredraget är: ”Vilka impoliteness strategier används för att trakassera svenska journalister på Twitter?” I mån av tid kommer även journalisternas egen roll i kontexten att lyftas. Resonemanget utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv som hämtas mellan språkvetenskap och rättssociologi. Därför är attacker på just journalister av speciellt intresse för studien, då språket kan användas för att undergräva den här yrkesgruppen.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15