Motivationens betydelse för främmandespråksinlärning: En undersökning av samband mellan bakgrundsfaktorer, olika typer av motivation och språklig prestation

Författare

  • Sofie Johansson Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  • Annika Hillbom Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Abstract

En hög grad av motivation är en viktig faktor för att uppnå en hållbar livsstil, vilket kan innebära att göra val för att t.ex. påverka möjligheterna till en framtida karriär.

I denna studie har betydelsen av motivation för främmandespråksinlärning undersökts i en kontext där svenska språket lärs ut i Finland, Polen, Ryssland, Estland och Litauen. 75 uppsatser med rubriken ”Jag och min svenska” skrivna av studenter vid utländska universitet har analyserats för att undersöka olika typer av motivation. Motivationen har indelats i fyra kategorier: integrativ, instrumentell, extrinsisk och intrinsisk motivation, vilka i sin tur har indelats i olika underkategorier (Dunn & Iwaniec, 2022, Dörnyei, 2003). Vidare har Natural Language processing (NLP)-metoder använts för att analysera texterna och identifiera olika lingvistiska egenskaper som kan indikera olika nivåer av språklig färdighet (Crossley, 2020). Statistisk analys visar t.ex. positiva samband mellan intrinsisk motivation och vissa språkliga variabler samt vissa negativa samband mellan motivation och språklig prestation. Positiva språkliga korrelationer inkluderar ordvariation, originalitet, långa ord, meningslängd, hapax legomena samt ett större varierat ordförråd. Under föredraget kommer vi att presentera och exemplifiera studenternas olika motiv för att studera svenska samt analyserna av samband mellan å ena sidan bakgrundsfaktorer (studietid, sammanlagt tid i Sverige m.m.) och språklig prestation, å andra sidan samband mellan olika typer av motivation och språklig prestation.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15