Avgrundsmetaforen som vapen i offentlig politisk debatt: en studie av orden avgrundsvänster, avgrundshöger och avgrundsrörelser

Författare

  • Emilia Jonasson Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet

Abstract

Politiska aktörer använder flera olika språkliga strategier för att övertyga och väcka engagemang. En sådan strategi syns i bruket av negativt värderande uttryck om motståndaren. Dessa uttryck är ofta metaforiska, d.v.s. de beskriver referenten med orddelar som också kan ha andra betydelser. Studiens syfte är att ta reda på hur de metaforiska benämningarna avgrundsvänster, avgrundshöger och avgrundsrörelser fungerar som vapen i den politiska kampen genom att undersöka hur de konstrueras semantiskt och vilken strategisk funktion de har i den kommunikativa kontexten. Materialet består av opinionsjournalistiska texter (t.ex. ledare, kolumner och recensioner) som publicerats i svensk press under perioden 2008–2022. I studien kombineras två textanalytiska metoder: metaphor identification procedure (MIP) (Pragglejaz Group, 2007) och analys av delegitimeringsstrategier (Van Leeuwen, 2007). Resultaten visar bl.a. att avgrundsmetaforernas betydelse framstår som elastisk, då de kan referera till olika grupper till vänster och höger på den politiska skalan. Avgrundens konkreta betydelse kan förstås som ett nav som de kontextuella betydelserna rör sig kring och aktualiserar olika mycket. Bilden av ett till synes bottenlöst djup tillför en skrämmande eller avskräckande betydelse, som fungerar delegitimerande i relation till referenterna. Samtidigt undviker skribenterna att konkret skriva fram på vilket sätt referenterna är som avgrunder, vilket ger läsaren stort utrymme för egen tolkning av metaforens betydelse.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15