Lingvistiska landskap i det offentliga rummet i Åbo

Författare

  • Eveliina Tolvanen Nordiska språk
  • Anne-Maria Kuosa Centrum för språk- och kommunikationsstudier
  • Camilla Wide Nordiska språk, Åbo universitet

Abstract

I vårt föredrag presenterar vi projektet LINGLO – lingvistiska landskap i det offentliga rummet i Åbo, Finland. Syftet med projektet är att utreda hur Finlands två nationalspråk, dvs. finska och svenska, och andra språk, t.ex. engelska, syns i de lingvistiska landskapen vid offentliga organisationer i Åbo. Begreppet lingvistiskt landskap (Landry & Bourhis 1997, Gorter 2006) avser hur olika språk representeras i en specifik miljö, till exempel på officiella och inofficiella skyltar.

Vi undersöker två organisationer där rätten att använda och få information på det egna språket är särskilt viktig, dvs. Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Egentliga Finlands tingsrätt.  I organisationer som dessa styrs de lingvistiska landskapen av bl.a. nationell lagstiftning och organisationernas egna språkpolitiska dokument (se Hovens 2021). Vilka språk får plats på skyltar i det offentliga rummet? Vilken information ges på olika språk? Vilken är svenskans roll i ett de jure tvåspråkigt men de facto flerspråkigt land? Våra resultat visar bl.a. att det finns klara skillnader mellan olika typer av skyltar. Exempelvis är officiella, bestående skyltar ofta två- eller flerspråkiga, men tillfälliga skyltar som satts upp för att fylla praktiska behov ger betydligt oftare information endast på finska.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15