Finlandssvenskt myndighetsspråk i sociala medier

Författare

  • Jannika Lassus Helsingfors universitet
  • Andreas Nord Uppsala universitet

Abstract

Sociala medier bygger på interaktion och social samverkan (Andersson 2017) samtidigt som de ägs av multinationella företag vars syfte är att generera vinst (Martinez & Sandberg 2017). I dag är många myndigheter aktiva på traditionella sociala medier som till exempel Instagram och Facebook, och de uppmuntras till det av statsmakten (E-delegationen 2010; Statsrådet 2016). På Instagram är bland annat svenska och finländska myndigheter som handhar beskattning och socialförsäkring aktiva (t.ex. FPA 2022). Vi undersöker samtliga inlägg från den finländska socialförsäkringsmyndigheten Folkpensionsanstalten (FPA) på Instagram under ett års tid (n=85). Inläggen består av en eller flera bilder och av skrift (med emojier) som i de flesta fall också finns på svenska. I detta föredrag analyseras de svenskspråkiga delarna av inläggen med syftet att kartlägga vad som egentligen utmärker språket i den nya kommunikationskanalen. Skiljer det sig från tidigare beskrivningar av finlandssvenskt myndighetsspråk (t.ex. Lassus 2010, Tolvanen 2016)? Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ och innefattar analys av bl.a. språkhandlingar, ordval, tilltal och meningsstruktur, samt hur dessa samverkar med visuella delar av inlägget. Därefter jämför vi med tidigare forskning om finlandssvenskt myndighetsspråk (t.ex. Lassus 2010, Tolvanen 2016) för att utreda om det har skett språkliga förändringar i och med den nya kommunikationskanalen, och vilka dessa förändringar i sådana fall är.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15