Skrivande och skrivuppgifter i en komplex utbildningsmiljö

Författare

  • Jenny Magnusson Södertörns högskola

Abstract

Högskolestudier innebär en socialisering in i akademiskt skrivande. I olika kontexter och i olika praktiker varierar dock detta akademiska skrivande och det talas därför allt oftare om academic literacies i plural (jfr Lillis & Scott, 2007). Socialiseringen kan vara svår genom att akademiska normer oftast är implicita, och särskilt utmanande kan det vara inom utbildningsprogram som rör sig mellan olika akademiska ämneskontexter, som lärarutbildningen.

Med utgångspunkt i lärarutbildningens komplexa mångvetenskapliga struktur är syftet därför i denna studie att undersöka hur variation och explicit stöd i det akademiska skrivandet ser ut på ett lärarutbildningsprogram i relation till de olika skrivuppgifter som studenterna får under utbildningen.

  • Vilka olika skrivuppgifter erbjuds studenterna att skriva i olika ämnen och kurser i lärarutbildningsprogrammet ifråga och vilket stöd erbjuds studenterna i relation till dessa?
  • Vilka variationer framkommer i programmets olika skrivuppgifter när det gäller akademiska normer och stöd för skrivandet?

Materialet består av samtliga skrivuppgifter från samtliga ämneskurser inom ett lärarutbildningsprogram som har samlats in från studiemanualer och studiewebbar. Dessa har analyserats med hjälp av tre huvudsakliga analysverktyg; stöttningsverktyg (jfr Van de Pol et al, 2010), skrivhandlingar och genrer (jfr Andersson Varga, 2014). Studien visar att det finns stor variation i vilka skrivuppgifter studenterna erbjuds och det finns stor variation när det gäller den stöttning studenterna får ta del av, där mycket är implicit.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15