Att känna igen sig i problemet: Professionell kunskap i intraprofessionella gruppsamtal

Författare

  • Andreas Nord Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Abstract

Presentationen utgår från ett material av intraprofessionella gruppsamtal som spelats in under en kompetensutvecklande workshop. De medverkande kommer från fyra olika svenska lärosätens språkverkstäder och arbetar alla som språkhandledare, dvs. de ger stöttning till studenter som behöver utveckla sin akademiska litteracitet (Bjernhager & Grönvall Fransson, 2018). I samtalen som analyseras diskuterar deltagarna, med utgångspunkt i egna, förberedda fallbeskrivningar, exempel på dilemman från yrkespraktiken, som ofta har att göra med hur olika gränsdragningar för det egna ansvaret behöver göras.

Eftersom språkverkstäder är organiserade på olika sätt har språkhandledare vid olika lärosäten olika arbetsvillkor och också ofta varierande yrkesbakgrund (Bjernhager & Grönvall Fransson, 2018). Samtidigt delar de ändå många erfarenheter genom att arbetet de ska utföra har ställt dem inför likartade utmaningar. Samtalen kännetecknas av en hög grad av solidaritet och engagemang, som ofta tar sig uttryck i gemensamt arbete med att diskutera och reflektera över erfarenheter.

I föredraget utforskar vi utifrån en analys av epistemisk tillgång och epistemiskt ansvar (Stivers m.fl., 2011) hur professionell kunskap hanteras inom dessa samtal – vad framställs t.ex. som delad kunskap (delad epistemisk tillgång) och vad framstår som kunskap som kollegor kan ha men som det är legitimt att inte själv ha men söka efter bland kollegor? Syftet är att förstå hur samtalen tas i bruk som arena för konstruktion av en delad professionsidentitet men också – i ett större perspektiv – att ringa in hur deltagarna konstruerar kärnan i den professionella kunskapen.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15