Hållbarhet och politik Former för föredöme och genremönster i Ministern har ordet 2021–2023

Författare

  • Mona Enell-Nilsson School of Marketing and Communication, Marketing, Vaasa University
  • Henrik Rahm Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Abstract

Den svenska regeringen redovisar årligen verksamheten i de statligt ägda bolagen till riksdagen. Redovisningen omfattar cirka hundra sidor text med sammanfattningar av varje företags resultat på en sida. Texten liknar privata företags årsredovisningar genom att den beskriver verksamhetens resultat i ekonomiska termer. Dessutom har den inledande delen, ministerns förord, stora likheter med Vd har ordet. Dokumentet har en unik karaktär eftersom kortfattad ekonomisk redovisning kombineras med politisk redovisning och argumentation.

I föredraget presenterar vi en analys som ingår i projektet RegeRa – Regeringar rapporterar om statligt ägande, ett samarbete mellan forskare vid Lunds universitet och Vasa universitet. Syftet är att analysera och jämföra hur den svenska regeringen redovisar och legitimerar statligt ägande i verksamhetsberättelserna 2021-2023. En diakron jämförelse görs med perioden 2007-2020 (Enell-Nilsson & Rahm 2021, Rahm & Enell-Nilsson, insänd artikel).

Materialet består av ministerns förord (som vi benämner Ministern har ordet) i de rikssvenska verksamhetsberättelserna 2021–2023. En hypotes är att den politiska konsensusen sedan 2007 om betoning av hållbarhetsperspektiv i företag med statligt ägande är på väg att förändras. Jämförelser görs med vår undersökning (Enell-Nilsson & Rahm 2021) om förord i de rikssvenska verksamhetsberättelserna och de finländska årsberättelserna (ministerns förord i finsk och svensk språkversion) 2007–2016 samt vår undersökning om de rikssvenska verksamhetsberättelserna 2017-2020 (Rahm & Enell-Nilsson, insänd artikel). Skälet till att förorden till de finländska årsberättelserna inte ingår i den aktuella analysen är helt enkelt att förordet försvinner i och med att rapporten blir en bilaga till den finländska regeringens samlade årsberättelse från 2017.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15