Perfekt och igår – en studie i svenskans dåtidstempus

Författare

  • Henrik Rosenkvist Inst. för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Abstract

I en översikt av svenskans tempus framhåller Larsson & Lyngfelt (2011:77) att ”Eftersom perfekt har en tematisk tid som sträcker sig in i nuet är dåtidsadverbial som igår inte möjliga.” Tanken är att perfekt överlappar med presens i det tematiska nu, men inte med det tematiska då. Därför är igår och andra adverbial som entydigt är förknippade med då inte möjliga i en sats med perfekt som tempus. Schematiskt kan detta illustreras som i figur 1 (se Reichenbach 1947, Teleman m.fl. SAG 4:229ff.), där TÖ motsvarar talögonblicket.

 

Figur 1. Perfekt och igår på en tidsaxel.

 

SAG (4:231) menar å andra sidan att perfekt inte sträcker sig in i det tematiska nu: ”Det temporala hjälpverbet ha anger det tillstånd som följer efter den underordnade verbfrasens aktion.” En annan relevant omständighet är att konstruktioner med perfekt och igår faktiskt förekommer. Några sådana exempel visas nedan.

 

  • Styrelsen har igår, måndag 12 september, haft styrelsemöte nr 14.
  • Jag har igårmeddelat valberedningen att jag inte kandiderar som språkrör […]
  • A. har vid 14-tiden igår inte fått någon behandling.
  • Han har haft besök igår av vissa av våra spelare

 

I föredraget kommer jag att diskutera hur perfekt och igår ska tolkas i exempel som (1–4), och vilka konsekvenser detta kan ha för aktionstidens relation till tematiskt nu och då.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15