Kausativa verb i ergativ och transitiv analys – en jämförelse mellan svenskan och danskan

Författare

  • Johanna Salomonsson Linnéuniversitetet
  • Alexandra Holsting Syddansk universitet

Abstract

I Halliday & Matthiessens (2014) beskrivning av s. k. kausativa processer diskuteras i samband med redogörelsen för parallellen mellan transitivitet och ergativitet. Det rör sig om satser av typen Katten tvingade råttan att springa ut där en process tvingade orsakar en annan process springa ut med sina deltagare och omständigheter. Katten är agent till tvingade, och råttan är medium till att springa ut.

Ergativ analys

Agent1

Pro-

Agent2

Medium

-cess

Medium

Transitiv analys

Initiator

Förstadeltagare

Andradeltagare

Svenska

Katten

tvingade

 

råttan

att springa ut.

 

Danska

Katten

tvang

 

rotten

til at løbe ud.

 

Svenska

Vi

hjälper

henne

 

att hitta

nyckeln.

Danska

Vi

hjælper

hende

 

med at finde

nøglen.

Vi menar att dessa konstruktioner ska analyseras annorlunda, där infinitivfrasen i svenskan och  prepositionsfras i danskan är en egen deltagare som konstrueras tillsammans med Den Gynnade. Valet av preposition i danskan styrs av om den Gynnade realiseras av en Mottagare eller en Klient:

Ergativ analys

Agent

Process

Benificient/ den Gynnade

Medium

Transitiv analys

Aktör

Materiell process

Mottagare/ Klient

Mål

Svenska

Katten

tvingade

råttan

att springa ut.

Danska

Katten

tvang

rotten (Mottagare)

til at løbe ud.

Svenska

Vi

hjälper

henne

att hitta nyckeln.

Danska

Vi

hjælper

hende (Klient)

med at finde nøglen.

Bruket av de olika prepositionerna föranleder oss att förstå dem som realiseringar av olika lexikogrammatiska betydelser. Det ger oss anledning att diskutera kausativa verb med grammatiska metaforer som Mål/ Utsträckning, och hur det relaterar till processanalyser ur ett transitivt resp. ergativt perspektiv.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15