Kausativa verb i ergativ och transitiv analys – en jämförelse mellan svenskan och danskan

Författare

  • Johanna Salomonsson Linnéuniversitetet
  • Alexandra Holsting Syddansk universitet

Abstract

I Halliday & Matthiessens (2014) beskrivning av s. k. kausativa processer diskuteras i samband med redogörelsen för parallellen mellan transitivitet och ergativitet. Det rör sig om satser av typen Katten tvingade råttan att springa ut där en process tvingade orsakar en annan process springa ut med sina deltagare och omständigheter. Katten är agent till tvingade, och råttan är medium till att springa ut. Ergativ analys Agent1 Pro- Agent2 Medium -cess Medium Transitiv analys Initiator Förstadeltagare Andradeltagare Svenska Katten tvingade   råttan att springa ut.   Danska Katten tvang   rotten til at løbe ud.   Svenska Vi hjälper henne   att hitta nyckeln. Danska Vi hjælper hende   med at finde nøglen. Vi menar att dessa konstruktioner ska analyseras annorlunda, där infinitivfrasen i svenskan och  prepositionsfras i danskan är en egen deltagare som konstrueras tillsammans med Den Gynnade. Valet av preposition i danskan styrs av om den Gynnade realiseras av en Mottagare eller en Klient: Ergativ analys Agent Process Benificient/ den Gynnade Medium Transitiv analys Aktör Materiell process Mottagare/ Klient Mål Svenska Katten tvingade råttan att springa ut. Danska Katten tvang rotten (Mottagare) til at løbe ud. Svenska Vi hjälper henne att hitta nyckeln. Danska Vi hjælper hende (Klient) med at finde nøglen. Bruket av de olika prepositionerna föranleder oss att förstå dem som realiseringar av olika lexikogrammatiska betydelser. Det ger oss anledning att diskutera kausativa verb med grammatiska metaforer som Mål/ Utsträckning, och hur det relaterar till processanalyser ur ett transitivt resp. ergativt perspektiv.

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15