Syntaktisk förändring i ultrarapid? Om V3 under 2000-talet i förortsförankrad svenska

Författare

  • Adrian Sangfelt Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet
  • Karin Senter Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Abstract

Sedan 1980-talet har användningen av V3-ledföljd observerats i ungas talspråk i mångspråkiga förortsområden (Kotsinas 1988). V3 står i motsats till V2 och innebär att subjektet föregår verbet fastän en annan satsdel inleder satsen (t.ex. då de e kalabalik om ja inte anpassar mig) (Senter 2022:107). Utifrån ett stort material har Ganuza (2008) dragit slutsatsen att V3 vid 2000-talets början inte var särskilt vanligt rent procentuellt i talspråk bland förortsförankrade unga.

Vi presenterar en ny studie av förekomsten av V3 i förortsförankrat tal. Vårt material består av ljudupptagningar från ett etnografiskt arbete bland unga med stockholmsk förortsbakgrund (Senter 2022). Andelen V3 är betydligt högre i vår studie än i Ganuzas (uppemot 60 procentenheter högre). Även om antalet analyserade satser i vår studie är färre än i Ganuzas är skillnaden för stor för att vara slumpmässig. Vi vill i vår presentation diskutera hur man kan förklara denna stora skillnad. Har det att göra med att:

  • samtalskontexterna delvis skiljer sig mellan Ganuzas och Senters studier
  • urvalet av deltagare skiljer sig mellan Ganuzas och Senters studier
  • det har skett en reell förändring i bruket av V3 i förortsförankrat tal under de senaste 15–20 åren?

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15