Hållbar framtid i yrkeslivet: antecipatorisk diskurs

Författare

  • Mona Blåsjö Stockholms universitet
  • Raphael Sannholm Stockholms universitet
  • Johan Christensson Högskolan i Gävle

Abstract

De flesta strävar efter att bevara eller stärka bilden av sig själva som kompetenta i sitt yrke eller det yrke man utbildar sig till. Till den professionella hållbarheten hör också den enskilda anställdas etiska ansvar gentemot den organisation man arbetar för. Verktyg för att uppnå denna hållbarhet utgörs ofta av språkbruk i form av texter och samtal. Med ett slagkraftigt uttryck beskrev t.ex. en av de ingenjörer vars skrivande Winsor (1999) undersökte att en viss textgenres funktion var att ”cover your ass” – att skydda sig från framtida kritik. Att förhålla sig till framtiden i sin interaktion och sitt språkbruk kallas med en term från medierad diskursanalys (Scollon & Scollon 2004) för antecipatorisk diskurs (de Saint-Georges 2012). I den här presentationen använder vi begreppet antecipatorisk diskurs för att analysera observations- och intervjudata från tre yrken: lärare (under VFU), översättare och bolagsjurister. Med hjälp av begreppet diskuterar vi hur personer inom dessa yrken genom sitt språkbruk möjliggör och förhindrar handlingar som andra aktörer förmodas utföra i framtiden.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15