Hållbar läskompetens för texter i förändring: Högstadieelever läser argumenterande multimodala texter

Författare

  • Marie Wejrum Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet

Abstract

Visuella och auditiva element i texter blir allt viktigare i ett text- och medielandskap i ständig förändring, något som ställer krav på en läskompetens som är hållbar i denna föränderlighet. Syftet med studien är att bidra till ytterligare kunskap om ungdomars läsförståelse och meningsskapande processer, och fokuserar på högstadieelevers förmåga att tolka och syntetisera mening från olika modaliteter i argumenterande texter som debattartiklar, annonser och inlägg i sociala medier.

Tolv lektioner i tre högstadieklasser har filmats med tre videokameror när eleverna läser, svarar på frågor och diskuterar texter individuellt, i par och i grupper. Efter varje filmad lektion har elevintervjuer genomförts, där videosekvenser från textsamtalen använts som ”stimulated recall”.

Intertextual Content Analysis (Hallesson & Visén, 2018) har använts för att analysera de transkriberade videoinspelningarna med en expansion för att omfatta aspekter av visuell grammatik.

Preliminära resultat visar att högstadieelever tenderar att vara okritiska till källor de uppfattar som vederhäftiga. När eleverna under textsamtalen kopplar samman den lästa texten med specialiserade kunskaper eller egna erfarenheter, utgör detta en resurs som ofta används för ett gemensamt meningsskapande, men ibland inte. Eleverna tycks vara ovana vid att reflektera över och verbalt uttrycka sina intryck och tolkningar av multimodala element i texter. Eleverna i studien kan samtala om olika modaliteter när de blir uppmanade till det, men behöver ytterligare kunskaper om digitala texter och medier för att kunna använda de resurser som finns för att läsa, förstå och förhålla sig kritiska till texterna.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15