Judiska ungdomars erfarenheter av antisemitism i dagens Sverige – diskursanalys möter etnografi i forskning för ett hållbart samhälle

Författare

  • Gustav Westberg Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
  • Henning Årman Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Charlotta Seiler Brylla Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Abstract

Det här föredraget presenterar det nystartade projektet Antisemitiska uttryck – antisemitismens semiotik i Sverige och judiska ungdomars erfarenheter, finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektet utgår från att antisemitism inte är ett historiskt fenomen utan ett växande problem såväl i Sverige som i övriga Europa. Många judiska ungdomar i Sverige konfronteras dagligen med antisemitism i sin vardag. Samtidigt pekar Barnombudsmannen (2021) på att det finns mycket lite kunskap om unga judars upplevelser av antisemitism. Lärare och skolpersonal vittnar också om att det är svårt att identifiera antisemitism eftersom den kan ta sig många olika uttryck (Katzin, 2021; Wagrell, 2022), vilket försvårar arbetet mot rasism och för social hållbarhet.

I syfte att undersöka hur antisemitism manifesteras språkligt och visuellt i ungas vardag kombinerar projektet teoretiska och metodologiska perspektiv från multimodal diskursanalys, etnografi och barn- och ungdomsvetenskap. I den omfattande forskningslitteraturen om antisemitism saknas i princip de utsattas perspektiv. Projektet kommer därför att fokusera på antisemitism så som den tar sig uttryck i skolmiljö, på sociala medier och i det offentliga rummet. För att de ungas perspektiv och erfarenheter ska få en framträdande roll kommer judiska ungdomar själva att delta i datainsamling, fokusgruppsamtal och intervjuer.

I föredraget diskuterar vi förutsättningarna för ett tvärvetenskapligt samarbete på språkvetenskaplig grund och hur kombinationen av olika vetenskapliga discipliner kan generera ny och viktig kunskap om ungas erfarenheter av antisemitism i dagens Sverige och hur sådan kunskap kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15