I LnuOpen publiceras Open Access-tidskrifter och publikationer från Linnéuniversitetet. Syftet är att bredda och förbättra tillgången till universitetets forskning. Tjänsten tillhandahålls av Linnaeus University Press.

Tidskrifter

 • HumaNetten

  HumaNetten startade 1997 och är en humanistisk och kulturvetenskaplig tidskrift som idag ges ut av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. HumaNetten utkommer med två nummer per år (vår och höst). Huvudspråket är svenska, men artiklar på andra språk kan förekomma.

 • Meta-Psychology

  Meta-Psychology publishes theoretical and empirical contributions that advance psychology as a science through critical discourse related to individual articles, research lines, research areas, or psychological science as a field.

 • Pedagogisk forskning i Sverige

  Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare, doktorander och studerande vid universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.

 • Surveyjournalen

  Surveyjournalen publicerar samhällsvetenskaplig forskning baserad på surveydata. De publicerade artiklarna omsluter en multidisciplinär agenda såsom statsvetenskap, massmedia och kommunikationsvetenskap, sociologi, utbildningsvetenskap, ekonomi, psykologi, socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Surveyjournalen välkomnar samarbete mellan och bidrag med intresse för flera samhällsvetenskapliga discipliner.

 • CompWood

  The second version of the ECCOMAS Thematic conference on Computational Methods in Wood Mechanics took place at Linnaeus University in Växjö, June 17-19, 2019. The conference was devoted to applications in the field of wood mechanics and timber engineering, for computational research from material properties up to structures. It aimed at providing a platform for scientific exchange and at facilitating discussions of research topics in the area of numerical and analytical models, experimental investigations, and design concepts for wood at different length scales.

 • International Symposium on Digital Humanities: Book of Abstracts

  The 1st International Digital Humanities Symposium took place in Växjö, Sweden, 7-8 November 2016. The symposium invited and challenged Nordic and European researchers and practitioners in related disciplines to Digital Humanities (DH) to present, discuss and demonstrate different possibilities, current efforts and upcoming trends in this emergent field.

 • Dilemmas 2015 Papers from the 18th Annual International Conference Dilemmas for Human Services: Organizing, Designing and Managing

  This is the 18th annual Dilemmas International Research Conference, which takes place at the Linnaeus University, Växjö, Sweden. The Dilemmas conferences date back to 1995, and are organised by researchers working at Staffordshire University UK, the University of East London UK, Luleå University of Technology, Linköping University and Linnaeus University, Sweden.

 • Lärarlärdom

  Paper i denna proceedingen presenterades vid konferensen Lärarlärdom som hölls i Växjö den 19 augusti 2015 i Växjö. Lärarlärdomskonferensen syftar till att vara mötesplats där lärare kan diskutera utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning.  Konferensen skall också vara en plattform för pedagogisk meritering som ger verksamma lärare tillfälle att presentera sin reflekterade erfarenhet och dokumenterade kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning. Årets konferens har grundutbildningen i fokus.

 • Mötesplats Profession - Forskning

  Konferensen ägde rum på Linnéuniversitetet i Växjö 22-23 oktober 2018. Huvudarrangör var Svensk biblioteksförening. Medarrangörer var Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås.