Open Journal Systems vid Linnéuniversitetet


HumaNetten

HumaNetten startade 1997 och är en humanistisk och kulturvetenskaplig tidskrift som idag ges ut av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. HumaNetten utkommer med två nummer per år (vår och höst). Huvudspråket är svenska, men artiklar på andra språk kan förekomma.

 

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Surveyjournalen

Surveyjournalen publicerar samhällsvetenskaplig forskning baserad på surveydata. De publicerade artiklarna omsluter en multidisciplinär agenda såsom statsvetenskap, massmedia och kommunikationsvetenskap, sociologi, utbildningsvetenskap, ekonomi, psykologi, socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Surveyjournalen välkomnar samarbete mellan och bidrag med intresse för flera samhällsvetenskapliga discipliner.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera