In LnuOpen you will find Open Access journals and publications from Linnaeus University. Our aim is to expand and improve access to the university’s research. This service is provided by Linnaeus University Press.

Journals

 • Art, Culture & Entrepreneurship

  Art, Culture & Entrepreneurship (ACE) is an online, open access, peer-reviewed journal and platform devoted to the study of initiatives within the art and cultural sector to establish new forms of organized practices. The journal in this sense strives for a broad empirical repertoire with studies of entrepreneurship within domains such as the performing arts, visual arts, music, literature, design, cultural heritage, and other related areas. Theoretically-wise, the journal specifically welcomes contributions that advance the understanding of art, culture, and entrepreneurship in a cross-disciplinary manner, bridging scholarly insights from the humanities and the social sciences with insights from reflective practitioners within the art and cultural sector.

   

 • HumaNetten

  HumaNetten startade 1997 och är en humanistisk och kulturvetenskaplig tidskrift som idag ges ut av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. HumaNetten utkommer med två nummer per år (vår och höst). Huvudspråket är svenska, men artiklar på andra språk kan förekomma.

 • Pedagogisk forskning i Sverige

  Pedagogisk Forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA, Swedish Educational Research Association. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.

 • Meta-Psychology

  Meta-Psychology publishes theoretical and empirical contributions that advance psychology as a science through critical discourse related to individual articles, research lines, research areas, or psychological science as a field.

 • Surveyjournalen

  Surveyjournalen publicerar samhällsvetenskaplig forskning baserad på surveydata. De publicerade artiklarna omsluter en multidisciplinär agenda såsom statsvetenskap, massmedia och kommunikationsvetenskap, sociologi, utbildningsvetenskap, ekonomi, psykologi, socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Surveyjournalen välkomnar samarbete mellan och bidrag med intresse för flera samhällsvetenskapliga discipliner.

 • Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science

  Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science is an open-access peer-reviewed journal for promoting research amongst optometrists and other researchers in optometry and visual science.

  The journal was fully transferred to LnuOpen on November 1, 2022

 • CompWood

  The second version of the ECCOMAS Thematic conference on Computational Methods in Wood Mechanics took place at Linnaeus University in Växjö, June 17-19, 2019. The conference was devoted to applications in the field of wood mechanics and timber engineering, for computational research from material properties up to structures. It aimed at providing a platform for scientific exchange and at facilitating discussions of research topics in the area of numerical and analytical models, experimental investigations, and design concepts for wood at different length scales.

   

 • Dilemmas 2015 Papers from the 18th Annual International Conference Dilemmas for Human Services: Organizing, Designing and Managing

  This is the 18th annual Dilemmas International Research Conference, which takes place at the Linnaeus University, Växjö, Sweden. The Dilemmas conferences date back to 1995, and are organised by researchers working at Staffordshire University UK, the University of East London UK, Luleå University of Technology, Linköping University and Linnaeus University, Sweden.

 • International Symposium on Digital Humanities: Book of Abstracts

  The 1st International Digital Humanities Symposium took place in Växjö, Sweden, 7-8 November 2016. The symposium invited and challenged Nordic and European researchers and practitioners in related disciplines to Digital Humanities (DH) to present, discuss and demonstrate different possibilities, current efforts and upcoming trends in this emergent field.

 • Linnaeus Student Conference on Information Technology (LSCIT)

  This interdisciplinary conference aims to bring together the current and graduated students of LNU who are doing or have done research related to information technology. The aim is to maintain an open and friendly discussion of their research which is supported by experienced researchers.

 • Mötesplats Profession - Forskning

  Konferensen ägde rum på Linnéuniversitetet i Växjö 22-23 oktober 2018. Huvudarrangör var Svensk biblioteksförening. Medarrangörer var Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås.

 • Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik

  Denna konferens fokuserar att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik för att kunna bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Konferensen möjliggör för forskning och praktik att skapa delaktighet i sina respektive verksamheter.

 • Nationell paper konferens i socialt arbete

  NaPSa, Nationell paperkonferens i socialt arbete, är en mötesplats för forskning och forskare i socialt arbete vid svenska lärosäten. Konferensen arrangerades i 16-17 mars 2022 i Växjö och baserades på paperdiskussioner, workshop och gemensamma plenarföreläsningar. Forskare erbjöds härigenom en möjlighet att ta del av och diskutera frågor och tematiker som är centrala idag för kunskapsutvecklingen i socialt arbete.

 • Nationellt FORSA Symposium

  Nationellt FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) symposium är en mötesplats för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete genom att främja utvecklingen av kunskap och fördjupade diskussioner på lika villkor mellan olika aktörer och intressenter i det sociala arbetet. Temat för 2022 års nationella symposium är: Social hållbarhet och hållbart socialt arbete. Symposiet arrangeras den 8-9 november 2022 i Växjö på Linnéuniversitetet, och baseras på gemensamma plenarföreläsningar och tematiskt organiserade seminarier med muntliga presentationer och/eller skriftliga papers. Forskare, lärare, praktiker, studenter, brukare och andra intresserade erbjuds härigenom en möjlighet att ta del av och diskutera frågor som är centrala idag för kunskapsutvecklingen i socialt arbete och för temat social hållbarhet och hållbart socialt arbete.

 • Proceedings of Lärarlärdom

  The papers in these proceedings was presented at the conference ´Lärarlärdom´ which was held in Växjö on August 19th, 2015. The conference is a meeting place where teachers and researchers discuss the quality of education and learning in higher education. The conference serves provides an opportunity to present documented experience and knowledge about learning and teaching in higher education.

 • SBEUT - Sustainable Built Environment and Urban Transition Conference

  The SBEUT conference brings together researchers, experts, and students from across the globe and from a variety of backgrounds to engage in transdisciplinary discourse on challenges and innovative solutions for sustainable solutions. The peer-reviewed conference is held at Linnaeus University, Växjö, Sweden on 12 - 13 October 2023.

  Important dates

  • Abstract Submission open – 1 March
  • Abstract submission deadline - 22 April
  • Abstract Acceptance – 30 April  
  • Full paper submission – 10 August
  • Review comments to full paper – 30 August
  • Revised Paper submission – 1 October